top of page

Vem sköter din hund?

Hej! Jag är Nina Kiuru.

Jag är utbildad smådjursskötare och har över 15 års arbetserfarenhet från olika kliniker i huvudstadsregionen (HauMau, Livet, Urheilukoiraklinikka, Mevet). Under åren har jag mest tagit hand om operations- och tandvårdspatienter samt ortopediska patienter. Till smådjursskötarens arbetsbild hör också att ta laboratorieprov och röntgenbilder, och att bemöta kunder.

Mitt serviceområde är inom huvudstadsregionen, främst i Esbo och Grankulla. De vanligaste ingreppen jag utför på hembesöken är hundmassage, blodtrycksmätning, kloklippning, öronrengöring, trimm av tovor, tandgranskning, sårvård, förbandsbyte mm. 
 

Viktig information:

Vårdingrepp i hemmet kräver så gott som alltid ägarens närvaro och ofta också hjälp med att hålla hunden stilla. Jag ger noggranna instruktioner för varje situation.  Av säkerhetsskäl vårdar jag inte hundar med aggressivt beteende. Vid behov lägger jag munkorg på hunden.

DSC_2047x.jpg
bottom of page